Nguyễn Tấn Phát

Tôi chuyên bán nhà tại Cầu Giấy, Tây Hồ